Lávka Nová Karolína, Ostrava

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby
Investor: New Karolina Shopping Centre Development
Plnění: III. – VIII. 2010

Technická specifikace:

Projekt dvou lávek pro pěší spojujících nově vybudovaný obchodní dům Nová Karolina s autobusovým nádražím. Hlavní oblouková lávka převádí pěší přes kolejiště SŽDC a navazující betonová konstrukce přes směrově rozdělenou městskou komunikaci. Nosnou konstrukci obloukové lávky tvoří spojitý ocelový trám komorového průřezu konstantní výšky. V hlavním poli je mostovka zavěšena prostřednictvím tyčových závěsů na ocelové oblouky o rozpětí 102,4 m. Oblouky jsou skloněné do tvaru písmene A a jejich součástí je i slavnostní osvětlení.