Lávka cez Radbuzu, Plzeň

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: Bögl a Krýsl, k.s.
Investor: Město Plzeň
Plnené: X. 2011 – VIII. 2012

Technická špecifikácia:

Realizačný projekt lávky pre peších zaisťujúcej spojenie centra mesta s verejnými priestormi Plzeňského prazdroja z areálu Štruncových sadov. Jedná sa o jednoducho podopretý nosník s konzolou na strane pivovaru. Hlavné pole cez rieku Radbuza má rozpätie 63,0 m. Konzola má dĺžku 8,4 m a prekračuje obslužnú komunikáciu v areáli pivovaru. Konzola je navrhnutá ako ľahká oceľová priehradová konštrukcia, ktorá umožňuje jej zdvihnutie a prejazd nadmerného nákladu na obslužné komunikácii. Nosná konštrukcia lávky v hlavnom poli je tvorená betónovým prierezom tvaru H premenné výšky. Jedná sa o konštrukciu zloženú z prefabrikovaných segmentov zopnutých vnútorné ako aj vonkajším predpätím.