Lávka přes Radbuzu, Plzeň

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Bögl a Krýsl, k.s.
Investor: Město Plzeň
Plněni: X. 2011 – VIII. 2012

Technická specifikace:

Realizační projekt lávky pro pěší zajišťující spojení centra města s veřejnými prostory Plzeňského prazdroje z areálu Štruncových sadů. Jedná se o prostě podepřený nosník s konzolou na straně pivovaru. Hlavní pole přes řeku Radbuzu má rozpětí 63,0 m. Konzola má délku 8,4 m a překračuje obslužnou komunikaci v areálu pivovaru. Konzola je navržena jako lehká ocelová příhradová konstrukce, která umožňuje její zvednutí a průjezd nadměrného nákladu na obslužné komunikaci. Nosná konstrukce lávky v hlavním poli je tvořena betonovým průřezem tvaru H proměnné výšky. Jedná se o konstrukci složenou z prefabrikovaných segmentů sepnutých jak vnitřním, tak vnějším předpětím.