Lávka cez D48, Frýdek-Místek

Stupeň dokumentácie: RDS

Klient: SHB a.s.
Investor: ŘSD ČR
Plnenie: IV. 2009 – VI. 2010

Technická špecifikácia:

Realizačný projekt lávky pre peších cez zárez komunikácie D48 u Frýdku-Místku. Nosná konštrukcia lávky je tvorená štíhlym prefabrikovaným oblúkom o rozpätí 45,5 m, ktorý prostredníctvom šikmých stenových stojok podopiera mostovku. Mostovka je tvorená dodatočne predpätou lichobežníkovou doskou. Päta oblúka je spojená s krajnými priečniky pomocou vzpier a tvoria tak samokotvený systém podporovaný iba zvislými vŕtanými pilótami.