Lávka pre peších, Příbor
Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: SHB a.s.
Investor: Město Příbor
Plnené: VIII. 2013 – XI. 2013

Technická specifikace:

Realizačný projekt lávky pre peších prevádzajúcej pešiu a cyklistickú dopravu cez obchvat mesta Příbor na ceste I / 58. Jedná sa o zavesenou konštrukciu s rozpätím 43,0 m, ktorej nosná konštrukcia je tvorená drevenými pozdĺžnymi nosníkmi z lepeného dreva konštantné výšky 0,7 m doplnenými oceľovými priečniky a drevenou mostovkou. Nosná konštrukcia je zavesená na oceľovom pylónu v tvare písmena V z oceľových rúrok. Závesy sú systémové tyčové.