Lávka Nová Karolína, Ostrava

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby
Investor: New Karolina Shopping Centre Development
Plnenie: III. – VIII. 2010

Technická špecifikácia:

Projekt dvoch lávok pre peších spájajúcich novovybudovaný obchodný dom Nová Karolina s autobusovou stanicou. Hlavná oblúková lávka prevádza peši cez koľajisko SŽDC a nadväzujúca betónová konštrukcia cez smerovo rozdelenú mestskú komunikáciu. Nosnú konštrukciu oblúkové lávky tvorí spojitý oceľový trám komorového prierezu konštantnej výšky. V hlavnom poli je mostovka zavesená prostredníctvom tyčových závesov na oceľové oblúky s rozpätím 102,4 m. Oblúky sú sklonené do tvaru písmena A a ich súčasťou je aj slávnostné osvetlenie.