Lávka přes Ostravici, Frýdek-Místek

Stupeň dokumentace: RDS

Klient: Eurovia CS, a.s.
Investor: Město Frýdek-Místek
Plněni: V. 2009 – XII. 2009

Technická specifikace:

Realizační projekt lávky pro pěší a cyklisty převádějící pěší a cyklisty přes řeku Ostravici v areálu parku podél řeky. Lávka je navržena jako spojitý předpjatý pás o 3 polích o celkové délce 100,5 m s rozpětím polí 21,75 + 50,0 + 21,75 m. Mostovka je sestavena z prefabrikovaných segmentů uložených a dodatečně předpjatých vnějšími kabely vedenými v nerezových trubkách. Vnitřní podpěry jsou opatřeny náběhy vytvářejícími sedla nosných kabelů. Krajní opěry jsou založeny kombinací vrtaných pilot a zemních kotev.