Lávka cez Svitavu, Brno – Obřany

Stupeň dokumentácie: RDS

Klient: Super – Krete Czech s.r.o.
Investor: MČ Brno – Maloměřice a Obřany
Plnenie: I. 2012 – X. 2012

Technická špecifikácia:

Projekt lávky pre peších cez rieku Svitavu v Brně-Obřanoch. Nosná konštrukcia lávky je navrhnutá ako oblúk s tiahlom – Langrův trám o rozpätí 27,8 m. Jedná sa o drevenú konštrukciu z lepeného lamelového dreva s drevenými priečniky a drevenou mostovkou. Voľná šírka lávky je 2,5 m. Parapetné nosníky sú zavesené prostredníctvom tyčových závesov na nosné oblúky.