Lávka pre cyklistov, Chomoutov

Stupeň dokumentácie: RDS

Klient: Statutární město Olomouc
Investor: Statutární město Olomouc
Plnenie: VII. 2009 – X. 2009

Technická špecifikácia:

Projekt lávky pre peších a cyklistov na cykloceste Poděbrady – Chomoutov cez Mlynský potok v katastri obce Chomoutov. Jednoduchá lávka o jednom poli s rozpätím 20,0 m je tvorená spraženou ocelo-betónovou mostovkou uloženou na monolitických oporách. Nosná konštrukcia je tvorená zváranými oceľovými nosníkmi konštantné výšky v tvare I so spraženou železobetónovou doskou a je uložená na štvoricu elastomerových ložísk.