Lávka pro cyklisty, Chomoutov

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Statutární město Olomouc
Investor: Statutární město Olomouc
Plnění: VII. 2009 – X. 2009

Technická specifikace:

Projekt lávky pro pěší a cyklisty na cyklostezce Poděbrady – Chomoutov přes Mlýnský potok v katastru obce Chomoutov. Jednoduchá lávka o jednom poli s rozpětím 20,0 m je tvořena spřaženou ocelo-betonovou mostovkou uloženou na monolitických opěrách. Nosná konstrukce je tvořena svařovanými ocelovými nosníky konstantní výšky ve tvaru I se spřaženou železobetonovou deskou a je uložená na čtveřici elastomerových ložisek.