Lávka na obchvate Brezna

Stupeň dokumentácie: RDS

Klient: Slovenská správa ciest
Investor: Slovenská správa ciest
Plnenie: IX. 2015 – VI. 2017

Technická špecifikácia:

Projekt lávky pre peších cez novo budovanú okružná križovatku spájajúcu centrum mesta so sídliskom Č. Balog. Dĺžka konštrukcie lávky je 115,0 m. Nosná konštrukcia s voľnou šírkou 3,0 m je tvorená železobetónovou lichobežníkovou doskou. Hlavné pole lávky s rozpätím 32,5 m je zavesené prostredníctvom oceľových priečnikov a tyčových závesov na oceľové pylóny z oceľových rúr. Súčasťou lávky je nástupná rampa špirálového tvaru, v ktorej dĺžke je nosná konštrukcia podporovaná iba bodovo oceľovými stojkami.