Lávka na obchvatu Brezna, Slovensko

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Slovenská správa ciest
Investor: Slovenská správa ciest
Plnění: IX. 2015 – VI. 2017

Technická specifikace:

Projekt lávky pro pěší přes nově budovanou okružní křižovatku spojující centrum města se sídlištěm Č. Balog. Délka konstrukce lávky je 115,0 m. Nosná konstrukce s volnou šířkou 3,0 m je tvořena železobetonovou lichoběžníkovou deskou. Hlavní pole lávky s rozpětím 32,5 m je zavěšeno prostřednictvím ocelových příčníků a tyčových závěsů na ocelové pylony z ocelových trub. Součástí lávky je nástupní rampa spirálového tvaru, v jejíž délce je nosná konstrukce podporována pouze bodově ocelovými stojkami.