Lávka Šantovka, Olomouc
Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: IDS Olomouc, Metrostav
Investor: SMC Development
Plnené: IV. 2012 – III. 2013

Technická specifikace:

Technická špecifikácia:

Realizačný projekt lávky pre peších zaisťujúci prístup do novovybudovaného obchodného domu Galéria Šantovka. Jedná sa o spojitou konštrukciu o 7 poliach cez ulicu 17. listopadu, komunikácie pre peších a Mlynský potok. Lávka ústi do 2. NP obchodnej galérie a s prízemím je spojená aj vonkajším schodiskom tvoriacim súčasť lávky. Nosná konštrukcia je tvorená dodatočne predpätou spojitou doskou, ktorá je podopretá sústavou rozvětvujících sa oceľových rúrkových podpier. Najdlhšie pole lávky má rozpätie 28,6 m.