Lávka Šantovka, Olomouc

Stupeň dokumentace: RDS

Klient: OHL ŽS, a.s.
Investor: Kraj Vysočina
Plnění: VII. 2009 – XII. 2009

Technická specifikace:

Realizační projekt lávky pro pěší zajišťující přístup do nově vybudovaného obchodního domu Galerie Šantovka. Jedná se o spojitou konstrukci o 7 polích přes ulici 17. listopadu, komunikace pro pěší a Mlýnský potok. Lávka ústí do 2. NP obchodní galerie a s přízemím je spojena i venkovním schodištěm tvořícím součást lávky. Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatou spojitou deskou, která je podepřena soustavou rozvětvujících se ocelových trubkových podpěr. Nejdelší pole lávky má rozpětí 28,6 m.