Martin Kollár

Martin has been a member of the Link Projekt team since 2008 and currently works as a leading designer on our projects in Slovakia. He is also as Technical Director of Link projekt SK s.r.o. the head of the Slovak branch of the company. Besides his rich experience on “domestic” projects, Martin also has experience from a two-year work stay in the United States, where he devoted himself to the static and dynamic analysis of the construction of steel structures in dangerous wind

areas.

KEY REFERENCES:

I66, Brezno – Bypass I Phase (SK)

Different types of pre-stressing and reinforced concrete bridges on a high-speed road. Project engineer responsible for coordinating the implementation project and building. Solving project, design and conflict problems at the investor level – designer – contractor.

R4, Ladomírova – Hunkovce + bypass Prešova (SK)

Different types of pre-stressing and reinforced concrete bridges on a high-speed road. Project engineer responsible for coordinating designers.

R55, Babice – Old Town, bridges SO203, SO204, SO205, SO206

Different types of pre-stressed and reinforced concrete bridges on a high-speed road. Project engineer responsible for static and dynamic analysis and detailed design for the supplier.

Nuclear Power Plant Mochovce, Block 3 and 4 (SK)

Project Coordinator Assistant at the nuclear part of the building. Responsible for coordinating construction and technology projects and responsible for the relationship between investor and supplier. Solving project, design, and operational conflicts in the investor’s interest, dealing with building and technological designers.

R48, Rychaltice – Frýdek-Místek, SO201, SO204, SO214

Různé typy předpjatých a železobetonových mostů na rychlostní komunikaci. Projektový inženýr zodpovědný za statickou a dynamickou analýzu a podrobný návrh dodavatele.

D3, Tábor – Veselí nad Lužnicí, SO217

Předpjatý betonový komorový dálniční most přes Myslkovické jezero. Most o rozpětí 34 + 6×40 + 34 m v celkové délce 323 m. Budován v 8 etapách s využitím pohyblivé nosné ocelové skruže. Zodpovědný za statickou a dynamickou analýzu.

Bayshore, YMCA, Soil storage halls (USA)

Komerční ocelové haly pro průmyslové, sportovní nebo kulturní využití. Nosníkové konstrukční systémy pro vzdálenosti do 60 metrů. Statická a dynamická analýza výstavby v nebezpečných povětrnostních podmínkách (východní pobřeží USA, Karibik). Analýza fází montáže a přepravy.