GDPR


Základné dokumenty našej spoločnosti o spracovaní osobných údajov


zamestnanci
Informácie o spracovaní osobných údajov zamestnancov


obchodní partneri 
Informácie o spracovaní osobných údajov obchodných partnerov


vlastníci nehnuteľností
 Informácie o spracovaní osobných údajov vlastníkov nehnuteľností