GDPR

Základní dokumenty naší společnosti o zpracovnání osobních údajů


zaměstnanci
Informace o zpracování osobních údajů
zaměstnanců


obchodní partneři
Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů


vlastníci nemovitostí
Informace o zpracování osobních údajů vlastníků nemovitostí