CERTIFIKÁCIA

V Českej republike sme držiteľom certifikátov kvality systému riadenia pre projektovú a inžiniersku činnosť vo výstavbe v týchto oblastiach:

QMS

Systém managementu kvality

EMS

Životné prostredie

OHSAS

Bezpečnosť práce

IMS

Integrovaný systém riadenia