CERTIFIKACE

Jsme držitelem certifikátů kvality systému řízení pro projektovou a inženýrskou činnost
ve výstavbě v těchto oblastech:

QMS

Systém managementu kvality

EMS

Životní prostředí

OHSAS

Bezpečnost práce

IMS

Integrovaný systém řízení