O NÁSJsme na trhu od roku 2006
  • Od našeho založení jsme specializovanou projekční kanceláří se zaměřením na projektování mostních konstrukcí ve všech stupních projektové dokumentace a na speciální statiku a dynamiku všech typů konstrukcí. 
  • Od roku 2009 máme dceřinou společnost Link projekt SK s.r.o. na Slovensku se sídlem v Banské Bystrici.
  • Jsme součástí skupiny HBH Projekt, která je předním dodavatelem projektové dokumentace dopravních a inženýrských staveb všech stupňů, poskytovatelem kompletního spektra služeb inženýrské činnosti, technické pomoci a technického dozoru investora se specializací na komplexní přípravu stavby dálnic a rychlostních silnic v České republice a na Slovensku. Ve skupině plníme roli specialisty na mostní objekty, dynamiku a statiku všech typů konstrukcí.


NAŠE ODBORNOST

Klíčoví specialisté našeho týmu jsou autorizovanými inženýry pro mosty a inženýrské konstrukce v ČR a na Slovensku,
pochlubit se ale můžeme i profesní autorizací v zámoří.

Máme zkušenosti se všemi typy mostních konstrukcí včetně obloukových, visutých a jiných speciálních konstrukčních systémů. Speciální zkušenosti jsme získali také na poli modelování konstrukcí, dynamické analýzy a zemětřesení podle evropských i amerických nebo kanadských norem.

Náš tým se podílel na vývoji přímo pojížděných betonových mostů. Vedoucí projektanti mají zkušenosti s vedením a koordinací projektů velkých staveb na pozici koordinátora projektu nebo koordinátora mostních objektů.

Ve spolupráci se skupinou HBH Projekt jsme schopni zajistit
komplexní služby pro zhotovitele při přípravě velkých tendrů na úseky dálnic podle FIDIC- žlutá kniha.

Jsme členem České betonářské společnosti.

NAŠE KVALIFIKACE

Splňujeme kvalifikační předpoklady pro účast ve veřejných zakázkách v České republice, což je potvrzeno oficiálním výpisem ze  Seznamu kvalifikovaných dodavatelů  


Pro účast ve veřejných zakázkách na Slovensku máme ověřený zápis v Registru partnerů veřejného sektoru pro českou mateřskou společnost i pro slovenskou dceru.

NAŠE HODNOTY
A PROFESNÍ FILOZOFIE

jsou postaveny na následujících principech:

  • záleží nám na korektních a přátelských vztazích mezi lidmi
  • záleží nám na firemní politice všech našich zaměstnanců založené na vstřícném postoji ke každému zákazníkovi
  • záleží nám na naší práci založené na vynikajících technických řešeních při respektování rozličnosti myšlenek a postojů
  • záleží nám na budování vztahů se zákazníky založených na důvěře a vzájemném respektu, vždy podloženém poctivým přístupem k naší práci

V naší práci se řídíme jasně definovanou

politikou integrovanému systému řízení.

Jsme držitelem certifikátů kvality systému řízení.