SLUŽBY

Potrebujete vypracovať projektovú dokumentáciu k akejkoľvek stavbe od jednoduchej lávky cez potok vo vašej obci, diaľničný most až po zastrešenie štadióna? Náš projekčný tím je pripravený dopracovať váš nápad v ktoromkoľvek stupni projektovania, prediskutovať s vami možnosti jeho realizácie a prípadne vám ponúknuť výhodnejšie alternatívy riešenia.

Sme projekčná a konzultačná kancelária s dlhoročnou odbornou skúsenosťou v oblasti mostných a inžinierskych konštrukcií, statiky a dynamiky stavieb. Ponúkame klientom z radov investorov a zhotovitelských firiem konzultačnú činnosť a spracovanie projektov všetkých typov mostov a inžinierskych konštrukcií.

Naši špecialisti vám poskytnú:

  PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

 • konzultácie investičného zámeru a zváženie možných variantov
 • technické štúdie vrátane návrhu alternatív – vizualizácie, schémy
 • odborný odhad investičných nákladov
 • zabezpečenie potrebných podkladov pre spracovanie projektu
 • spracovanie tendrovej dokumentácie s garanciou spotrieb materiálov a ich optimalizácie

SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

 • projektová dokumentácia vo fáze prípravy stavby v stupni DUR, DSP
 • inžinierska činnosť vrátane prípravy žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 • projektová dokumentácia pre realizáciu stavby v stupni DPS a DRS
 • spracovanie alternatívnych riešení a ich ekonomické vyhodnotenie
 • spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v stupni DSPS

KONZULTÁCIE A POSUDKY

 • technické konzultácie pre investorov
 • technické konzultácie pre dodávateľov pri príprave stavieb a ich vykonávanie
 • nezávislá kontrola projektov, autorský dozor
 • spracovanie odborných posudkov
 • statické a dynamické analýzy všetkých typov mostov a konštrukcií

TECHNICKÁ POMOC

 • spracovanie projektov v stupni detailnej výrobno-technickej dokumentácie (VTD)
 • projekty pomocných a dočasných konštrukcií vrátane modifikácií
 • nezávislá kontrola projektov pomocných a dočasných konštrukcií
 • návrh technológie výstavby
 • opravy a statické zosilňovanie konštrukcií, sanácie povrchov