Výrobní areál firmy Pegas, Egypt

Stupeň dokumentace: RDS

Klient: ALFAPROJEKT Olomouc

Investor: Pegas Nonwovens Egypt

Plnění: X. 2011 – I. 2012

Technická specifikace:

Realizační projekt části Statika výrobních a skladových objektů, administrativních budov, podzemních nádrží a technologických přístavků výrobního závodu výrobce netkaných textilií Pegas. Nosné konstrukce výrobních a skladových hal jsou tvořeny velkorozponovými ocelovými rámy. Nosné konstrukce přístavků a administrativních budov jsou tvořeny železobetonovými monolitickými rámy a stropními deskami.