Obchvat Brezna stále v pozornosti odborných médií

Obchvat Brezna stále v pozornosti odborných médií

Máme velkou radost z toho, že o stavbě 1. etapy obchvatu Brezna a především o mostních objektech této stavby se hodně mluví a píše v odborných médií. Aby taky ne, když pod projektovou dokumentací mostů a lávek jsou podepsáni projektanti Link projektu.

Po článku v loňském čísle Silnice-Železnice a po nedávném odborném semináři Slovenské komory stavebných inžinierov v Banské Bystrici se nyní můžete s touto stavbou blíže seznámit v aktuálním vydání časopisu Inžinierske stavby 2/2018.

Informace o této stavbě najdete také v našich referencích.

Celý text článku zde: