Link projekt SK na Betonárskych dňoch 2018

Link projekt SK na Betonárskych dňoch 2018

Zúčastnili sme sa aktívne tohtoročnej konferencie Betonárske dni 2018, ktorú organizuje každoročne Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenský národný komitét fib. V rámci sekcie prednášok Betónové mosty a tunely odprezentovali ing. Martin Kollár z Link projekt SK a ing. Petr Musil z brnenskej materskej spoločnosti Link projekt problematiku výstavby vybraných mostných objektov na stavbe I / 66 – Obchvat Brezna, I. etapa. Link projekt bol projektantom týchto mostných objektov a zaisťoval zároveň autorský dozor na stavbe.

Technický riaditeľ Link projekt SK Ing. Martin Kollár pri prezentácii