Banská Bystrica bude mať novú dominantu – lávku s podpisom Link projekt

Mesto Banská Bystrica získalo financie na výstavbu cyklomostu vedúceho ponad rýchlostných cestu R1 v Radvani. Práve ten je dôležitou súčasťou plánovanej cyklotrasy vedúcej naprieč celým mestom, od mestskej časti Senica, cez Partizánsku cestu, Námestie slobody, Hušták, Radvaň až do Kráľovej a stane sa novou stavebnou dominantou a bránou do mesta.

Hrdo sa hlásime k autorstvu projekta nové atraktívne lávky v meste, kde má Link projekt SK s.r.o. svoje sídlo. Sme radi, že niekoľkoročná spolupráca s mestom Banská Bystrica na tomto projekte vyústila až do fázy zaisteného financovania a plánovanej realizácie stavby.

Pod projektom lávky, ktorý môžete vidieť vo vizualizáciách, sú podpísaní naši skúsení projektanti na čele s Ing. Stanislavom Brtáňom, Ing. Martinom Kollárom a Ing. Peterom Bučekom, Ph.D.

.

Viac sa o celom projekte môžete dočítať tiež tu:

Vizualizácia

Táto lávka plní nielen hlavnú prepojovaciu funkciu medzi dvomi časťami rýchlostnej cesty, ale ide tiež o vrcholné dielo z technického hľadiska. Zároveň plní dôležitú estetickú funkciu, pretože sa nachádza pri vstupe do Banskej Bystrice. Je to štíhla, moderná oceľová konštrukcia, ktorú sme museli vmestiť do priestoru, v ktorom bolo mnoho problémov. Cyklomost je jediná možnosť, ako sa dali prepojiť dva body. Lávka je značená predovšetkým pre cyklistov, ale slúžiť bude aj pre peších a osoby s telesným postihnutím,“
Ing. Martin Kollár. technický ředitel Link projekt SK, s.r.o.