[Nabidka_O_nas_Profil]
[Nabidka_O_nas_Lide]
[Nabidka_O_nas_Jakost]
EmptyA1A2A3A4A5
EN     |     CZ     |     DOMŮ


PROFIL SPOLEČNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTY

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA HBH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ TÝM

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ ZNALOSTI

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍZENÍ A KOORDINACE PROJEKTŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Společnost Link projekt s.r.o. byla založena v roce 2006. Krátce po založení ke společnosti přistoupila projekční kancelář HBH Projekt spol. s r.o., která se stala majoritním vlastníkem. Zakládajícími členy byli Ing. Petr Damek, Ing. Vilém Jüttner a Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D..

Link projekt s.r.o. je členem velké projekční skupiny HBH Projekt se širokým sortimentem služeb v oblasti silničního plánování a inženýrství, kde naše firma plní funkci specialisty na mostní objekty, dynamiku a statiku všech typů konstrukcí.

Služby společnosti jsou postaveny na dlouholeté profesní zkušenosti zakládajících členů a týmu pracovníků, který se kolem nich vytvořil  a úspěšném působení společnosti na zejména českém, slovenském, ale  i zahraničním trhu po dobu téměř šesti let.

V roce 2009 založila naše firma svou dceřinnou společnost na Slovensku pod stejným názvem Link projekt s.r.o.

 

 


Hodnoty a profesní filosofie společnosti jsou postaveny na následujících principech:

 • záleží nám na korektních a přátelských vztazích mezi lidmi,
 • záleží nám na firemní politice všech našich zaměstnanců se vstřícným postojem ke každému zákazníkovi
 • záleží nám na naší práci s nabídkou vynikajících technických řešení při plném respektu rozličnosti myšlenek a postojů,
 • záleží nám na budování vztahů se zákazníky založených na důvěře a vzájemném respektu, vždy podloženém poctivým přístupem k naší práci

 

 

 

 O-nas-HBH

 

Zajistíme zpracování projektů všech typů mostů a inženýrských konstrukcí od jednoduché lávky přes potok v obci až po zastřešení stadionu ve všech projektových stupních. Projekční tým je připraven dopracovat klientův nápad nebo jenom prodiskutovat možnosti jeho realizace a případně nabídnout výhodnější alternativy.

 

SLUŽBY V OBLASTI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY:

 • konzultace investičního záměru a zvážení možných variant
 • studie a návrh alternativ
 • odhad investičních nákladů
 • zajištění potřebných podkladů pro zpracování projektu
 • příprava velkých tendrů 

 

PROJEKTY VŠECH TYPŮ INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ

 • zpracování projektové dokumentace ve stupni Studie, DÚR, DSP, ZVS a RDS
 • zpracování alternativních řešení a jejich ekonomické vyhodnocení
 • technické konzultace pro investory i dodavatele

 

TECHNICKOU POMOC PŘI REALIZACI

 • zpracování VTD
 • technické konzultace při přípravě staveb pro dodavatele
 • kontrola projektů
 • odborné posudky

 

 


Od doby vzniku společnosti se kolem zakládajících členů stabilizoval tým zkušených projektantů a vysoce motivovaných mladých inženýrů doplňovaný skupinou zkušených a zodpovědných konstruktérů. V současné době má společnost 25 zaměstnanců (5 vedoucích projektantů, 9 samostatných projektantů, 3 projektanti, 6 konstruktérů a 2 administrativní pracovníci)

V roce 2008 bylo v souvislosti z rozšiřováním HBH na Slovensko rozhodnuto o vytvoření dceřiné společnosti Link projektu na Slovensku.. Společnost disponuje týmem tří projektantů v Bánské Bystrici, kteří tvoří jádro této organizační složky.

Deset projektantů je autorizovanými inženýry české a tři slovenské Komory autorizovaných inženýrů, jeden projektant je autorizovaným inženýrem v Kanadě, několik projektantů již dokončilo, nebo pracuje na získání titulu Ph. D.

 

 

 

Naši inženýři mají zkušenosti se všemi typy mostních konstrukcí včetně obloukových, visutých a jiných speciálních konstrukčních systémů – například předpjatými pásy, různými metodami výstavby a technologiemi. Speciální zkušenosti byly nabyty na poli modelování konstrukcí a dynamické analýzy a zemětřesení podle evropských i amerických a kanadských norem. Náš tým se podílel na vývoji přímo pojížděných betonových mostů.

 

 

 

 

Vedoucí projektanti mají zkušenosti s vedením a koordinací projektů velkých staveb na pozici koordinátora projektu nebo koordinátora mostních objektů mezi které lze zařadit následující:

 

-       Dálnice D47 Úseky 06, 08 a 9.2

-       Dálnice D1 Úsek 136

-       Dálnice D1 Slovensko, Úsek Jánovce-Jablonov

-       Rychlostní komunikace R3, Slovensko, Úsek Nižná-Tvrdošín

-       Obchvat Brezna, Slovensko

-       PPP projekt Dálnice D1 slovensko, celkem 5 úseků v celkové délce 70 km

-       Rychlostní komunikace R48, Úsek Rychaltice – Frýdek-Místek

 

 

Zahraniční zkušenosti plynou jednak z osobní účasti klíčových členů týmu na velkých zahraničních projektech (Kanada, Hong Kong a Čína, Taiwan pro mezinárodně uznávané společnosti jako jsou AECOM a Billfinger Berger), jednak ze současných zahraničních aktivit společnosti mezi kterými lze jmenovat následující:

 

- Prováděcí projekty – Mauretánie, Filipíny

- Dynamická analýza mostů – LGV (vysokorychlostní tratě) Francie

- Tendrové návrhy – Irák, Arabské emiráty, Alžír

 

 


Ve spolupráci se skupinou HBH jsme schopni zajistit komplexní služby pro zhotovitele při přípravě velkých tendrů na úseky dálnic podle FIDIC- žlutá kniha. Kromě jiných, byla naše společnost zainteresována do přípravy následujících soutěží:

 

- PPP projekt R1 Slovensko

- Soutěže na úseky dálnice D1 na Slovensku (Fričovce – Svinia, Dubná Skala – Turany)

 

 

www.tygrik.cz